Sinusitis

Een sinusitis maxillaris is een kaak-of neusbijholte-ontsteking. De bijholten zijn met lucht gevulde ruimtes in de botten rond de neus. Er zijn vier bijholten aan elke zijde van de neus; ze zijn nodig voor een normale luchtdoorstroming, maken het bot waarin ze zitten lichter en geven de stem resonantie. Een bijholteontsteking is een ontsteking van het slijmvlies dat deze holten bedekt. De medische term voor bijholte-ontsteking is sinusitis.

De oorzaak is meestal een infectie van de luchtwegen, soms ook een allergie of een scheef neustussenschot. Het slijmvlies zwelt op als afweerreactie, en de zwelling verstopt de doorgang tussen de kaakholten en de neus-keelholte. Als dit te lang duurt raakt het slijmvlies van de holte ontstoken en kan ook helemaal verdikt raken. Bij sommige mensen is er sprake van een ontsteking van de voorhoofdsholte, dit noemen we een sinusitis frontalis.

Verschijnselen
Bij een bijholteontsteking (of voorhoofdsholte-ontsteking) kan er veel, soms dik en bloederig snot uit de neus of in de keel lopen. Verder ontstaat pijn in de kaak of in de kiezen. Kauwen en vooroverbuigen doen vaak pijn; ook hoofdpijn en algeheel ziektegevoel kunnen erbij horen. Een bijholteontsteking kan zowel acuut als chronisch zijn. In geval van een chronische bijholteontsteking is er sprake van hardnekkige of steeds terugkerende klachten die meestal langer dan acht weken aanhouden.

Diagnose
Deze verschijnselen wijzen al op sinusklachten. Een lichamelijk onderzoek en heel soms een röntgenfoto van de schedel en bijholten kan de diagnoe sinusitis bevestigen. Een ander mogelijk onderzoek is het bekijken van de neusholte met een flexibele camera door de KNO-arts; dit is soms ook nodig om poliepen en andere obstructies in de neus uit te sluiten.

Homeopathische behandeling van sinusitis
De sinusitis kan ontstaan als het lichaam niet in staat is een virale of bacteriële infectie zelf op te lossen. De homeopathische behandeling richt zich op het opheffen van de blokkade van het zelfherstel. Het homeopathische middel geeft de informatie waardoor de blokkade in het zelfoplossend vermogen, in dit geval om de sinsusitis op te lossen, wordt hersteld. Vaak is de steeds terugkerende sinusitis dan voorgoed verdwenen.

(Auteur: Maria Klompé, homeopathisch arts)

Een voorbeeld uit de praktijk
Behandelend arts: Maria klompé
Publicatie met toestemming van de patiënt

Een vrouw van 45 jr, moeder van 3 kleine kinderen, heeft elk jaar wel enkele malen een forse verkoudheid die meestal uitloopt op een sinusitis, met neusverstopping, hoofd- en aangezichtspijn en moeheid, soms ook wat koorts. Met antibiotica gaan de klachten over maar soms blijven ze ook erna nog heel lang hinderlijk aanwezig. Elk jaar komt de sinusitis terug. Zij komt bij mij in behandeling voor een veel ernstiger probleem, een dwangstoornis. Dit verdwijnt helemaal met het homeopathische geneesmiddel Hydrastis. Als ik haar voor een evaluatie terugzie vertelt zij voor het eerst over de sinusitis.
Met de Hydrastis verdwenen de sinusitisklachten ook!
In de twee jaren daarna kwam de sinusitis nooit meer terug en losten enkele verkoudheden zich weer vanzelf op.

Andere K.N.O.-klachten die goed kunnen reageren op homeopathie: chronische neusverkoudheden, hooikoorts, allergische rhinitis, vasomotorische rhinitis, oorontstekingen, middenoorontsteking, glue ears, lijmoren, otits serosa, otitis media, otitis externa, eczeem gehoorgang, gehoorsverlies, gehoorklachten, keelontstekingen, tonsillitis, amandelontstekingen, vergroting neusamandel, hypertrofie adenoïd, ziekte of syndroom van Ménière, duizeligheid, draaiduizeligheid, stemverlies, heesheid, laryngitis, neuspoliepen, stembandpoliepen, verkeerd gebruik stem, stemklachten bij sprekers of zangers.