Poli Moeder en kind

November 2015 is de Poli moeder en kind gestart.

In onze praktijk, met een team ervaren homeopathische artsen, behandelen we al 27 jaar veel klachten van kinderen en hun moeders. Wij willen in deze homeopathische poli onze kennis bundelen en uitbreiden.

Moeders en hun kinderen delen een zeer intieme periode: vanaf het zwanger worden tot en met de eerste levensweken van het kind zijn zij nauw met elkaar verbonden. Die verbondenheid is niet te vergelijken met enige andere band tussen mensen. Het verloop van deze periode blijkt dan ook van groot belang te zijn voor de latere gezondheid van moeder en kind. Wat in deze tijd goed is voor de moeder is ook goed voor het kindje, en andersom! Gebeurtenissen rondom de moeder in deze maanden, zoals familie-verliezen, ziekte in de zwangerschap, dreigende vroeggeboorte, verhuizing, werkproblemen, gezins- en relatieproblemen, ziekte van een van de ouders of grootouders: alles maakt het kind in de baarmoeder mee, en de borstvoedings-tijd is nog een verlenging van deze intimiteit. Zelfs bij de volwassenen die wij behandelen blijkt deze periode soms nog van grote invloed.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan met een van de arts-contactpersonen:

Yvonne Verhoeven (maandag en woensdag tussen 12 en 13 uur, tel 030-2524050).

Voor een afspraak kunt u bellen met de secretaresse:

op werkdagen van 9-12 uur en van 13.30-16 uur; 030-2524050 (vanuit buitenland 003130-2524050).

Klachten en problemen waarmee u hier terecht kunt

In de zwangerschap:
 • Zwangerschapsjeuk en andere huidklachten.
 • Misselijkheid en andere spijsverteringsklachten, te veel of te weinig gewichtstoename.
 • Stemmingsproblemen, bekkeninstabiliteit, slaapstoornis.
 • Onrustig kind, krampen van de baarmoeder, groei vertraging,
In de kraamtijd:
 • Nabloedingen, aambeien, bekkeninstabiliteit,
 • slaapproblemen, en stemmingsproblemen van moeder.
 • Borstontsteking en spruw van moeder en kind .
 • Te weinig borstvoeding.
 • Baby te wakker of te slaperig.
 • Drink problemen, spugen, buikkrampen, onrustige baby.
 • Melk intolerantie en melk allergie (bij flesvoeding).
 • Verkoudheid, ademhalingsproblemen.
 • Gedragsproblemen bij zusje/broertje.
In de eerste jaren, maar soms ook veel later:
 • Geen eetlust, misselijkheid, melkintolerantie/-allergie, buikpijn, obstipatie, diarree.
 • Luchtwegklachten, zoals chronische verkoudheid, oorontstekingen, astma.
 • Groeistoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Vaccinatie ontstoring
 • Slaapproblemen
 • Angsten
 • Gedragsproblemen
 • De homeopatisch arts zal altijd na het onderzoek met u bekijken of homeopathie wel de juiste keuze is op dit moment, en u zo nodig verwijzen naar huisarts of kinderarts. De homeopathische behandeling is vaak een goede en gezonde keus. Ook kan homeopathie de behandeling van huisarts of kinderarts heel goed ondersteunen. Homeopathische geneesmiddelen zijn gepotentiëerd, dat betekent zeer sterk verdund én geschud, waardoor ze veilig en optimaal werkzaam zijn. Een goed gekozen homeopathisch middel geneest door het hele organisme in een betere balans te brengen.

Enkele behandelvoorbeelden

Belle van 8 jaar is niet zindelijk, wat nu?
Behandelend arts: Maria Klompé

Een moeder komt op het spreekuur met haar dochter van 8 jaar. Belle is niet zindelijk voor ontlasting, wat een groot probleem wordt in sociaal opzicht: met logeren en op schoolkamp; maar ook voor moeder is het pijnlijk. Moeder geeft aan dat zij er steeds meer moeite mee krijgt, en tegen haar wil in toch ergernis en boosheid aangeeft. Belle wil alleen in een luier haar ontlasting doen. Zij houdt het ook nog te lang op, soms enkele dagen, waardoor het vaak te hard en pijnlijk is, en zij nogal eens buikpijn heeft. Laxeren is geen oplossing, zij moet dan de hele dag een luier aan.

Verder is zij gezond. Belle vindt het zelf ook heel naar dat het niet lukt op de wc. We bekijken o.a. hoe de voedingsgewoonten in het gezin zijn, of er problemen zijn op school of in het gezin, met nog 3 kinderen. Bij de uitvoerige aanvullende anamnese blijkt dat er in de babytijd bij de borstvoeding al problemen waren. Het lukte maar twee weken; moeder zat te veel in angst dat Belle niet genoeg kreeg; ze gingen toen over op flesvoeding. Moeder geeft aan dat zij zich daar toen erg schuldig over voelde, wat haar nu nog erg blijkt te emotioneren. Moeder zelf heeft problemen gehad met anorexie in de puberteit, en is sterk gericht op het goed eten van de kinderen.

Ik behandelde Belle én moeder met een homeopathisch middel. Daarnaast bespraken we wat mogelijkheden om moeder te ontlasten, door vader meer in te zetten voor de begeleiding van hun dochter op dit gebied. Binnen 6 weken was het jarenlange probleem verholpen en zaten een veel rustiger moeder en een blij meisje voor me.

Mijn baby krijst na elke voeding
Behandelend arts: Maria Klompé

Moeder van 3 kinderen meldt per telefoon dat haar 1 maand oude baby Tim direct een uurtje na elke voeding enorme buikkrampen heeft, en helemaal verkrampt, krijsend en trappend in haar armen ligt, ontroostbaar. Hij krijgt nog steeds acht voedingen, door deze onrust, en beiden slapen te weinig, soms maakt hij het hele gezin wakker. De ouders hebben al enkele raadgevingen opgevolgd van huisarts apotheek en drogist. Zij horen als geruststelling dat het na 3 maanden wel afneemt. Het jongetje spuugt niet veel, maar laat enorme ‘oude-mannen-boeren’ en heeft veel winden en spuitluiers, die niet erg stinken, en geen bloed of slijm bevatten.

Ik wil het kindje en de moeder toch even zien; aan buikje en luchtwegen van de baby is niets afwijkends te vinden; de buik bevat wel veel lucht. Er is geen melk-intolerantie bekend in de familie. Ik merk tijdens het onderzoek, dat de moeder erg gespannen is, maar heel liefdevol en ervaren met Tim omgaat. Ik vraag naar de situatie thuis, waarop zij vertelt, dat zij nu al opziet tegen het weer starten met haar baan, en hoe zij dat moet combineren met de zorg voor de nu drie kleine kinderen. Zij is gauw bang de kinderen te kort te doen; en als de baby dan ook niet volgens schema gevoed kan worden, hoe moet het dan? Ik geef Tim én moeder een homeopathische middel, 1 x per 2 weken.

Na 4 weken is er een rustig voedingspatroon, met nog maar een enkele keer een pijnkramp; meestal eind van de middag. Moeder bedenkt zelf ter plekke dat zij op dat tijdstip overspoeld wordt met alles dat tegelijk moet met de andere kinderen en het koken, en besluit een buurmeisje te vragen dan even bij te springen. Moeder gebruikt het middel zelf nog eens per maand door; na een half jaar stopt zij het, als alles weer op rolletjes loopt.

Mijn zoontje kan niet zonder mij inslapen

Behandelend arts: Maria Klompé

Moeder en zoontje Bas van 3 jaar komen op mijn spreekuur. Moeder vertelt dat Bas nog nooit zonder haar naast zich is ingeslapen. Daar moet toch een keer verandering in komen? Beide ouders hebben al van alles geprobeerd, en het is hun duidelijk, dat Bas nog steeds veel moeite heeft om moeder los te laten, bijvoorbeeld op het dagverblijf, en als er een oma oppast. Speciaal bij het inslapen heeft hij mama zelf nog steeds echt nodig; papa kan haar dan ook niet vervangen; Bas slaapt pas als moeder bij hem is komen zitten. Tijdens de geboorte van Bas moest moeder vanwege een forse nabloeding in allerijl naar de OK, de rest van de placenta moest operatief worden verwijderd.

Bas zelf was iets te klein en bleef nog 1 week in de couveuze omdat hij niet op temperatuur bleef. De borstvoeding kwam pas thuis echt op gang; moeder en Bas haalden de ‘schade’ van die eerste week thuis weer in. Bas had wel al direct flinke buikkrampen. Ik geef Bas een bepaald homeopathisch middel, wat vaak goed helpt als moeder en baby een tijdje gescheiden zijn geweest. Dit heeft Bas 6 weken, 1 x per week, gebruikt, en toen was het inslaapprobleem verholpen. Ook overdag ging het loslaten van moeder gemakkelijker. Voor het gezin een grote opluchting.

(Auteur: Namen en situaties van de personen in deze casussen zijn veranderd t.b.v. anonimiteit.)

Begrippen: kinderpoli, kraamtijd, borstvoeding, borstontstekingen, post-natale depressie, huilbabies, kindereczeem, dauwworm, bronchitis, astma, oorontstekingen, buikkrampen, reflux, voedingsproblemen, slaapproblemen, gedragsproblemen, zwangerschapsklachten.