Poli Lyme

Klachten na de ziekte van Lyme

Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme of Lyme-borreliose is een infectieuze aandoening die je kan oplopen nadat je gebeten bent door een besmette teek. Gelukkig zijn niet alle teken besmet, slechts 10% van de teken bevatten een ziekte-verwekkende bacterie (Borrelia). Je kan worden gebeten tijdens het wandelen of spelen in loofwouden met een dichte onderbegroeiing, weiden en stadsparken.

Iedereen die door een teek gebeten is kan de ziekte van Lyme oplopen. Het is mogelijk meerdere malen besmet te worden. De Lyme-ziekte wordt niet overgedragen van persoon tot persoon, noch van dier tot mens.

Wilt u meer informatie, belt u dan met een van de arts-contactpersonen:

Alex Leupen (woensdag, donderdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur, tel. 030-2524050).

Jan Scholten (maandag, dinsdag en woensdag, 12-13 uur, 030-2524050)

Voor een afspraak kunt u bellen met de secretaresse:

op werkdagen van 9-12 uur en van 13.30-16 uur; 030-2524050 (vanuit buitenland 003130-2524050).

Homeopathie en nabehandeling van de ziekte van Lyme: Poli Lyme

De laatste 10 jaar hebben veel patiënten met klachten tijdens of na de ziekte van Lyme (ondanks antibiotica) zich tot het Homeopathisch Artsencentrum Utrecht gewend. Naar schatting 60-70 procent van deze groep heeft baat bij de homeopathische behandeling. Op basis hiervan hebben wij besloten de Poli Lyme op te richten per 1 januari 2014. De homeopathische behandeling is gericht op:

– versterken van het eigen immuunsysteem.
– versterken van de energiehuishouding.
– in kaart brengen van en behandelen van evt. co-infecties.

Indien noodzakelijk kan er verder bloedonderzoek aangevraagd worden. Daarnaast wordt er gekeken naar bijv. de bloedspiegel van vitamine D3, deze is vaak erg laag bij de ziekte van Lyme. Zo nodig worden er naast homeopathie ook vitamines en supplementen voorgeschreven. Indien de patiënt niet voorspoedig herstelt wordt het dossier in het volledige team van acht artsen besproken.

De reguliere behandeling bestaat uit het toedienen van antibiotica. Het blijkt echter dat ondanks antibiotische therapie veel patiënten restverschijnselen blijven houden van moeheid, gewrichtsklachten en soms neurologische uitvalsverschijnselen. We noemen dit Post-Lyme-Disease. Het komt vaak voor dat mensen langdurig klachten blijven houden na een infectieziekte, we zien dit ook bij de ziekte van Pfeiffer, toxoplasmose en soms na een griep (Post-Influenza-Syndroom). Deze restverschijnselen reageren goed op een homeopathische behandeling.

Door elke 2 weken of maand een dosis in te nemen van twee granules (korrels) van een specifiek homeopathisch geneesmiddel, zie je meestal na een tot twee maanden belangrijke veranderingen. Het voordeel van homeopathie is dat je een potentie van een middel inneemt, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden. Het middel werkt door het zelfherstellend vermogen te activeren. Homeopathie werkt via informatieoverdracht. Een ander voordeel is dat je niet elke dag medicijnen hoeft in te nemen, maar eenmaal in de vier tot zes weken. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden. Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van de patiënt. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven aan mensen met blijvende klachten na de ziekte van Lyme. Als homeopathisch arts selecteer je een passend enkelvoudig middel, je geeft één middel tegelijk.

Items: ziekte van Lyme, Borrelia, Borrelia burgdorferi, post-Lyme, co-infecties, immuunsysteem.

In de Lyme-ziekte kunnen drie stadia worden onderscheiden die niet noodzakelijk allemaal doorlopen worden:


1. Drie dagen tot drie maanden na de beet:

  • 1 ontstaan van een rode, ringvormige vlek die geleidelijk aan groter wordt op de plaats van de beet.
  • 1 ontstaan van grieperige symptomen zoals hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid, hoge koorts.


2. Enkele weken of maanden na de beet:

  • 1 pijn in armen of benen.
  • 1 scheefstaand gezicht veroorzaakt door een spierverlamming,
  • 1 dubbel zien.
  • 1 hartritmestoornissen.

3. Maanden en soms zelfs jaren na de beet:

  • pijn en zwelling van één (dikwijls ter hoogte van de knie) of meerdere gewrichten.
  • chronische neurologische stoornissen (zelden).
  • chronische huidaandoeningen t.h.v. armen en/of benen.

Enkele behandelvoorbeelden

Casus: een vrouw met restverschijnselen na de ziekte van Lyme

Publicatie met toestemming van de ouders en de patiënt

Een vrouw van 17 jaar komt met haar moeder op consult in oktober 2002 met klachten na een acute Borrelia-infectie. “Ik ben mezelf niet meer”. Ze werd in juni 2002 in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts, pijn en tintelingen in haar hele lijf. De neuroloog dacht aan een meningitis, het bleek een acute Borrelia-infectie. Ze kreeg intraveneus antibiotica alvorens ze voor de opname een dubbele kuur doxycycline kreeg, welke niet afgemaakt is doordat de verschijnselen heviger werden. Klachten bij opname: leverfunctiestoornissen, ademhalingstoornis, fluctuerende bloeddruk, veel overgeven, slecht gezichtsvermogen, continue hoofdpijn, dikke gewrichten (rode dikke knieën en onderbenen), gevoelloze benen, Regelmatige flauwtes. Volgens haar moeder was er geen contact met haar te krijgen, keek met grote ogen, tevens hallucinaties.

Ze heeft nog zeer veel klachten 5 maanden na de opname. Ze blijft erg moe, heeft krachtsverlies in haar benen en gevoelloosheid van de onderbenen en voeten. Ze heeft spierkrampen in haar benen van boven naar beneden verlopend. Pijnscheuten in ellebogen en knieën. Haar reuk is versterkt of juist afwezig, ruikt bijv. de mestlucht niet van een gierwagen (ze woont op het platteland). Ze heeft sterke stemmingswisselingen, van vrolijk tot depressief. Volgens haar moeder was ze voorheen altijd heel vrolijk en energiek. Tevens is ze meer kouwelijk, ijskoude handen en voeten. Aanvankelijk had ze geen eetlust en 4 kilogram gewichtsverlies, ze is inmiddels weer aangekomen. Ze heeft veel moeite met concentreren op school.

Ze doet een opleiding grafische vormgeving. Ze is erg creatief. Ze is perfectionistisch, wil het heel goed doen op school. Ze was tot de Borrelia-infectie erg ondernemend, hield van bergwandelen. “Ik zou wel parachute willen springen”. Ze houdt van snelheid.

Homeopathische behandeling: ze krijgt een passend homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven. Zes weken na de eerste dosis had ze meer energie. Ze had meer zin om dingen te ondernemen. Gevoelloosheid benen en spierkrampen veel minder. Haar reukvermogen is verbeterd. School gaat goed, het tempo ligt te laag voor haar! Tweede dosis meegegeven. Acht weken na tweede dosis: het gaat heel goed qua energie. Nagenoeg alle restverschijnselen van de Borrelia-infectie zijn verdwenen. Tot op heden (meer dan 4 jaar na de eerste dosis) gaat het goed met haar. In de loop van de afgelopen jaren heeft ze nog andere middelen gekregen i.v.m. andere klachten. Tot op heden gaat het goed met haar (follow-up van 12 jaar).

Klachten na andere infectieziekten: veel mensen blijven klachten houden na een infectieziekte, bijv. moeheid, gewrichtspijnen etc. Dit zien we vaak bij de ziekte van Pfeiffer (Epstein-Bar virus, mononucleosis), influenza (griep), hepatitis, toxoplasmose en CMV (cytomegalievirus), maar ook na darminfecties door Salmonella en Campylobacter. Kinderen die kinkhoest of een longontsteking hebben doorgemaakt blijven ook vaak langdurig moe en vatbaar. Homeopathie is een effectieve manier om na een infectieziekte te herstellen en de energie terug te winnen.