Poli  ADHD

Wat is ADHD?

Op basis van 25 jaar ervaring met ADHD en ADD hebben we per 1 september 2014 de Poli ADHD en ADD opgericht.

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:

  • Aandacht en concentratie:
  • zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden
  • Hyperactiviteit:
  • ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.
  • Impulsiviteit:
  • zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de ‘remfunctie’ ontbreekt.
  • Regelfuncties:
  • ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen.

 

 

Wilt u meer informatie, belt u dan met een van de arts-contactpersonen:

Yvonne Verhoeven (maandag en woensdag tussen 12 en 13 uur, tel 030-2524050).

Alex Leupen (woensdag, donderdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur, tel. 030-2524050).

Gerard Wiringa (dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur, tel. 030-2524050).

Voor een afspraak kunt u bellen met de secretaresse:

op werkdagen van 9-12 uur en van 13.30-16 uur; 030-2524050 (vanuit buitenland 003130-2524050).

ADD

Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD. De officiële diagnose luidt echter: ADHD type 1. Mensen met ADD zijn snel afgeleid. Verder zie je vaak rusteloosheid, stemmingswisselingen, impulsiviteit, slaapproblemen, vergeetachtigheid, niet kunnen organiseren, een ander tijdsbesef. Amerikaans ADHD-deskundige prof. dr. Russell Barkley pleit ervoor ADD onder te verdelen in twee soorten aandachtsproblemen. Aan de ene kant het type dat is ontstaan uit het gecombineerde type: vroeger was er wel hyperactiviteit maar alleen de aandachtsproblemen zijn overgebleven. Deze mensen hebben een grote gedachtestroom waardoor ze zich moeilijk kunnen concentreren. Ze kunnen relevante zaken minder goed scheiden van niet-relevante zaken. Aan de andere kant het type ADD met de langzame informatieverwerking met bijvoorbeeld dagdromen, geringe motorische activiteit en het snel in de war zijn. Dit laatste type zou ook andere behandelvormen vereisen: minder effect van medicatie, meer voordeel van cognitieve therapie of sociale vaardigheidstraining.

Hoe vaak komt het  voor?

AD(H)D komt in alle landen en culturen voor en is, onder verschillende benamingen, van alle tijden. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat AD(H)D in Nederland voorkomt bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar. Twee procent van alle kinderen heeft zeer ernstige symptomen. ADHD lijkt bij jongens vaker voor te komen dan bij meisjes; twee- tot driemaal zo vaak. Dit wordt (gedeeltelijk) veroorzaakt doordat de problemen zich bij meisjes vaak anders uiten en niet gezien worden als ADHD, maar als angst of depressie. ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type: type 1) lijkt bij meisjes vaker voor te komen.

Homeopathie en ADHD/ADD

ADHD is geen eindtoestand. ADHD en ADD zijn stoornissen in de prikkelverwerking van de hersenen, met natuurlijke middelen kan dit echter gereset worden. Als homeopathisch artsen gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is de ontwikkeling en het positieve potentieel van het kind te stimuleren. Dit geldt ook voor kinderen met autisme, PDD-nos, dyslexie, NLD etc. Door het kind elke week, 2 weken of soms elke maand een dosis te geven van twee granules (korrels), zie je meestal na een tot twee maanden belangrijke veranderingen. Het voordeel van homeopathie is dat je het kind een potentie van een middel geeft, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden. Een homeopatisch middel werkt door het zelfherstellend vermogen te activeren. Homeopathie werkt via informatieoverdracht. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden, veel kinderen beschouwen ze als ‘snoepjes”. Er zijn nauwelijks bijwerkingen. Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van het kind. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven aan kinderen met ADHD en ADD. Veel kinderen met ADHD gebruiken als reguliere medicatie Ritalin of Concerta, maar hebben desondanks nog klachten. Homeopathie kan goed gecombineerd worden met Ritalin of Concerta. Zo nodig worden er naast homeopathie ook adviezen gegeven op het gebied van sport, voeding en vitamines.

 

Behandelvoorbeelden

Hans is 9 jaar oud

Hans is 9 jaar oud, zijn moeder komt mei 2013 met hem op consult. Hij heeft als diagnose ADHD, hij wordt boos als dingen niet volgens zijn structuur gaan. Hij krijgt dan een ‘vreemde’ blik in de ogen en zijn moeder krijgt geen contact met hem. Op school doet hij vaak een koptelefoon op. Ook boos vanuit onmacht, als hij zich niet begrepen voelt. Heeft een keer een tafel om gegooid uit boosheid. Gooit met dingen. Hij kijkt de hele dag op zijn horloge en houdt de tijd in de gaten. Toen hij 2 jaar was werd hij heel druk en eiste alle aandacht op. Toen hij 4 jaar was werd zijn broer geboren, zijn broertje was veel ziek met ernstige hartklachten. Hans gaf hem een flesje, lukte niet, had sterk het gevoel dat het zijn schuld was dat zijn broertje ziek werd. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zorgzaam als vader of moeder ziek is. Hij is snel overprikkeld, overgevoelig voor harde geluiden en voelt de emoties van andere kinderen. Hij is erg op de regels. Op lichamelijk vlak heeft hij vaak buikpijn. Hij gebruikt voor de ADHD Concerta waardoor hij moeilijk in slaap valt, hij krijgt hiervoor melatonine. Hij heeft veel angsten, is erg bang voor de dood, insekten en honden. Dit hele beeld past bij een bepaald homeopathisch middel. Hij krijgt dit middel voorgeschreven, en neemt elke 2 weken 2 korrels die hij onder de tong laat smelten. Dit is een voorbeeld van een kind met ADHD die ondanks de Concerta nog veel gedragsproblemen heeft. Homeopathie kan goed gecombineerd worden met Ritalin, Concerta of melatonine. Het vervolgconsult vindt 2 maanden later plaats: volgens zijn moeder heeft hij veel minder boze buien en is hij toegankelijker. Een half jaar later gaat het veel beter, des te opmerkelijker omdat zijn ouders relatieproblemen en ruzies hebben. Hij is ook in gewicht aangekomen. De start op school na de vakantie ging heel goed, meestal heeft hij daar veel moeite mee. Krijgt training sociale vaardigheden. De casus loopt nog, de homeopathische behandeling wordt voortgezet.