Overgewicht

“Van die medicijnen ben ik tien kilo aangekomen”

Overgewicht (obesitas, adipositas) is een toenemend probleem aan het worden, vooral in de westerse samenlevingen. Velen zijn jaren bezig met lijnen, het volgen van dieten en sporten om hun gewicht binnen de perken te houden. Veelal zijn de pogingen vergeefs. Veel patiënten vertellen dat als het lijnen al effect heeft, het binnen de kortste keren weer teniet is gedaan als er een beetje meer ontspannen met het eten wordt omgegaan.

Symptoom
Vaak wordt overgewicht neergezet als een probleem van de mens die het heeft. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde “elk pondje gaat door het mondje”.

Verdediging
Overgewicht kan gezien worden als een verdedigingsmechanisme. Het is alsof de patiënt een pantser om zich heen bouwt, een ondoordringbaar fort. Het is alsof ze ruimte voor zichzelf creëren. Psychisch nemen ze te weinig ruimte in en de lichamelijke omvang compenseert dat tekort.
Kinderen met overgewicht worden vaak gepest. Ze voelen zich in een hoek gedrukt en gaan zich verdedigen met een houding van dat het ze niet raakt. Het gebrek aan waardering kan leiden tot een behoefte aan zoet, een compensatie voor liefde. Hiermee kan het overgewicht in een vicieuze cirkel geraken.

Opslag
Een ander manier om naar overgewicht te kijken is als een opslag van problemen. Problemen en zorgen zonder oplossing hebben de neiging iemand depressief te maken. Een schijnoplossing is om de problemen weg te stoppen, ze op te slaan en te vergeten. De typering van “gezellige dikkerd” past hierbij. De ervaring leert dat dikke mensen vaak heel gezellig kunnen zijn.
De tegenstelling daarvan is dat het lijnen vaak depressief maakt. Bij het verlies van gewicht komen de problemen als het ware terug, ze worden weer uit de kast gehaald. Dat maakt het lijnen weer moeilijk, zo niet bijna onmogelijk.
Overgewicht is, op deze manier bezien, een oplossing van het lichaam om met de problemen om te kunnen gaan.

Symptoombestrijding
Lijnen en sporten zijn, zo bezien, een vorm van symptoombestrijding. Het eigenlijke probleem wordt niet aangepakt, slecht het uiterlijke symptoom wordt als onwenselijk bestreden. Vandaar dat het meestal weinig zoden aan de dijk zet. Probleemgerichte therapie, zoals homeopathie en eventueel psychotherapie, kan daarom veel effectiever zijn.
De reguliere geneeskunde is voornamelijk bezig met het bestrijden van symptomen. Depressies worden behandeld met anti-depressiva, hoge bloedruk met anti-hypertensiva enzovoort. Een van de gevolgen van dergelijke therapieën is overgewicht. Het oorspronkelijke symptoom, bijvoorbeeld depressiviteit, wordt bestreden en er verschijnt overgewicht voor in de plaats. Zo kan de opmerking “van die medicijnenen ben ik tien kilo aangekomen” bezien worden. Hij is van van zomaar iemand in de supermarkt.

Homeopathie en overgewicht
Overgewicht is bij de homeopatische therapie meestal een bijkomende klacht. De patienten komen in eerste instantie vaak voor andere klachten. Vanuit homeopatisch perspectief is het meestal een lastig probleem. Er zijn veel geneesmiddelen vermeld bij de diagnose Obesitas (overgewicht). Dit betekent dat overgewicht geen ziekte is maar een symptoom.
Bij een goed voorschrift verbetert de patient als geheel. Daarbij past ook het overgewicht. Patienten vertellen dan dat ze flink wat kilo’s zijn kwijt geraakt. En dat gaat dan “vanzelf”. Soms volgen ze een dieet, soms niet, maar het volgen is geen zware opgave. De kilo’s gaan er gewoon vanaf. De vroegere worsteling van dieten en sporten is veranderd in een gelijkmatig vanzelf lopend proces, dat eigenlijk niet echt moeite kost.
Als dat gebeurt is het een teken dat het probleem aan het oplossen is. Het overgewicht is niet meer nodig omdat het probleem zelf verdwijnt. Het gewichtsvelies is niet alleen een prettig verschijnsel, maar ook een teken dat het echt goed gaat.
Er zijn vele homeopathische geneesmiddelen voor de behandeling van overgewicht (obesitas, adipositas): Lanthanum carbonicum, Barium carbonicum, Calcium bromatum, Lithium iodatum etc. In de intake wordt bepaald welk middel het beste past bij de (psychische en lichamelijke) gesteldheid van de persoon met overgewicht (obesitas, adipositas).

(AuteursJan Scholten en Alex Leupen, artsen voor homeopathie)

Voorbeeld 1
Behandelend arts: Alex Leupen
Cees komt in november 2005 op consult i.v.m. migraine en ernstig overgewicht. Hij is 6 jaar, zijn gewicht neemt gestaag toe sedert 2 jaar. Onderzoek bij een kinderarts heeft niets opgeleverd. De ouders hebben hem aangemeld bij FitKids, een programma voor kinderen met overgewicht. Ondanks een streng regime met dieten en bewegen valt Cees niet af, hij blijft aankomen. Dankzij de homeopathische behandeling nemen de migraine-aanvallen af, aanvankelijk blijft de gewichtstoename doorgaan. In december 2006 weegt hij 45 kilogram. Uiteindelijk krijgt Cees eind 2006 een nieuw middel: Lanthanum carbonicum 200K, elke maand enkele korrels. Dit is een middel uit de Lanthaniden-groep, middelen voor regulatiestoornissen in het lichaam. Sedert dit middel valt Cees elke maand af, hij is in 3 maanden tijd 5 kilogram afgevallen. Hij is de enige uit de FitKids groep die afvalt. Hij heeft meer zelfvertrouwen en de leerprestaties op school verbeteren. Zes maanden later is hij ook flink in de lengte gegroeid, hij ziet eruit als een normaal kind qua postuur.

Publicatie met toestemming van de ouders, naam is gefingeerd.

Voorbeeld 2
Behandelend arts: Jan Scholten
Een vrouw van 50 jaar komt met menstruatieproblemen. Ze vloeit heel veel en heeft vleesbomen. Na Tribulus terrestris worden de klachten van de menstruatie veel beter. Maar ook is ze na een half jaar 15 kilo gewicht kwijt geraakt. En dat eigenlijk zonder echt moeite ervoor gedaan te hebben. Vanaf haar jonge jaren heeft ze eigenlijk altijd geprobeerd te lijnen, heeft allerlei dieten gevolgd, maar het was altijd vergeefs.

Voorbeeld 3
Behandelend arts: Jan Scholten
Een vrouw van 50 jaar heeft een enorm overgewicht. Ze weegt meer dan 100 kilo. Ze heeft allerlei dieten gevolgd. Een periode is het haar gelukt om op een gewicht van 75 kilo te komen, maar dat was na korte tijd weer terug op het oude gewicht. Ze kan moeilijk van het eten en snoepen afblijven. Vooral als ze zich depressief voelt gaat ze bijna manisch snoepen. Na Lithium iodatum verliest ze in een jaar tijd meer dan 15 kilo. Het gaat heel geleidelijk, een kilo per maand, maar zonder dat het een gevecht is.

Voorbeeld 4
Behandelend arts: Jan Scholten
Een jonge man van 24 jaar heeft van jongs af aan probelemen met overgewicht. Als kind werd hij daarom ook vaak gepest op school. Hij werd vaak achtervolgd en soms geslagen na schooltijd. Hij rende meestal naar huis. Door dat alles is hij verlegen, kan moeilijk contact maken. Soms kan hij woedend worden, en eens is hij een jongen aangevlogen nadat hij enorm getergd was. Hij is op judo gegaaan om te leren zijn woede onder controle te houden.
Na Lanthanum bromatum verliest hij in 3 maanden tijd 15 kilo.

Begrippen: overgewicht, adipositas, obesitas, dikke kinderen, dikke volwassenen, eetproblemen, boulemie (boulemia), boulimie (boulimia), vreetbuien, vraatzucht, afvallen, lijnen, dieet, vetzucht, stofwisseling, diabetes mellitus.