Non-verbal Learning Disabilities, NLD

NLD, een afkorting van het Engelse Non-verbal Learning Disabilities is een neuropsychologische en (kinder)psychiatrische aandoening, een leerstoornis die in de jaren 70 voor het eerst werd beschreven door de Canadees Byron Rourke. De stoornis levert problemen op in zowel de non-verbale als in de verbale communicatie, en op verschillende andere gebieden. Het opmerkelijke van deze aandoening is dat leerproblemen zich voornamelijk voordoen op non-verbaal gebied (functies van de rechterhersenhelft). De persoonlijkheden van mensen met NLD kunnen erg verschillen.

Probleemgebieden
Non-verbale communicatie
Mensen met NLD begrijpen niet-verbale informatie -als ze die al oppakken- vaak verkeerd. Op andere momenten begrijpen zij die goed, maar weten niet juist te reageren. Waardoor contacten leggen en onderhouden bemoeilijkt wordt. oogcontact maken is voor sommige NLD’ers erg moeilijk, ze voelen zich bedreigd, ook aangeraakt worden kan voor sommigen problemen geven.

Verbale communicatie
Mensen met NLD hebben vaak de neiging om in “cocktail-speech” te vervallen, dat wil zeggen, heel veel en heel snel praten. Dit doen zij vooral wanneer ze geen overzicht meer hebben, ze proberen dan grip te krijgen door te praten. Ook praten zij vaak monotoon en merken ze ook bij anderen nuances niet op in het taalgebruik.

Rekenen en ruimtelijk inzicht
Rekenen en wiskunde kunnen erg lastig zijn voor mensen met NLD, en vaak hebben ze problemen met ruimtelijk inzicht. Voorbeelden waar moeilijkheden kunnen optreden zijn:
* het herkennen van gezichten
* het houden van een goed overzicht in een drukke omgeving
* de weg vinden

Motoriek
Motorisch gezien zijn mensen met NLD zwak. Dit kan zich uiten in: laat lopen, soms houterig lopen of rennen. Ze hebben soms ook moeite om hun evenwicht te houden en niet tegen dingen aan te lopen (doordat ze bijvoorbeeld een afstand verkeerd inschatten.) Ook de fijne motoriek ontwikkelt zich afwijkend. Voorbeelden hiervan zijn: vooral in het begin moeite met schrijven, een hekel hebben aan tekenen, veters niet kunnen strikken.

Faalangst
Mensen met NLD zijn, meer dan anderen, faalangstig. Ze kunnen vaak hun situatie niet overzien, hebben het idee dat ze teveel tegelijk moeten doen, en weten dan ze niet meer waar te beginnen.

(AuteurAlex Leupen, homeopathisch arts)

Homeopathie en NLD
Alex Leupen, homeopathisch arts

NLD is geen eindtoestand. Als homeopathisch artsen gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit geldt ook voor kinderen met ADHD, PDD-nos, dyslexie, autisme etc. Door het kind elke maand een dosis te geven van twee granules (korrels), zie je meestal na een tot twee maanden belangrijke veranderingen. Het voordeel van homeopathie is dat je het kind een potentie van een middel geeft, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden. Het middel werkt door het zelfherstellend vermogen te activeren. Homeopathie werkt via informatieoverdracht. Een ander voordeel is dat het kind niet elke dag medicijnen hoeft in te nemen, maar eenmaal in de vier tot zes weken. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden, veel kinderen beschouwen ze als ‘snoepjes”.
Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van het kind. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven aan kinderen met NLD, bijv. Barium carbonicum, Barium muriaticum, Barium phosphoricum, Helium, Neon, Helleborus etc. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig middel, je geeft één middel tegelijk.

(AuteurAlex Leupen, homeopathisch arts)

Een voorbeeld uit de praktijk: Agnes, een meisje met NLD 
Behandelend arts: Alex Leupen

De intake vond plaats in oktober 2002. Het betreft een 11-jarig meisje met NLD (= Non-verbal Learning Disabilities). Ze zit nu in groep 7, in groep 6 had ze veel problemen. Ze werd veel gepest en buitengesloten door haar klasgenoten. Haar moeder vindt haar depressief en erg vergeetachtig. “Alsof ze in een glazen bol zit”. Ze trok zich thuis terug en speelde nauwelijks meer met vriendinnetjes (voorheen dagelijks). Op school probeerde ze spelen af te dwingen, wat juist averechts werkte.
Ze werd vorig jaar amper door haar meester geholpen, ze kreeg meer straf dan de andere kinderen. Als Agnes aangaf dat ze iets niet begreep, nam hij haar niet serieus. “Je kunt het wel”. Dan werd ze boos en deed juist niet mee met de opdrachten. De leerkracht begreep haar problematiek niet.
Het duurt heel lang voordat nieuwe stof binnenkomt, vooral veel moeite met rekenen en spelling. Ze heeft baat bij veel herhaling en bij mondelinge uitleg.
Volgens moeder is ze al aan het puberen. Ze heeft veel moeite met ouderlijke bepalingen (bijv. bedtijd), Agnes vindt haar moeder streng. “Mijn moeder is er altijd”.
In groep 7 groeispurt doorgemaakt. Ze loopt achter op school maar lichamelijk loopt ze voor.
Moeder heeft nauwelijks toegang tot haar, “ik voel me machteloos”.

Homeopathische behandeling
Opvallend is haar traagheid, qua leren, kennisopname en reacties. Verder werd ze veel gepest en buitengesloten. Deze combinatie past bij het middel Helleborus, een plant uit de familie der Ranunkels. Ze neemt dit middel elke maand in (1 dosis van 2 korrels onder de tong).
Na 2 maanden is er volgens haar moeder sprake van een sterke verbetering, “ze komt uit haar glazen bol”. Ze is vrolijker, minder depressief. Agnes krijgt dit middel 2 jaar lang, ze is hiermee emotioneel verbeterd, vrolijk, zingt veel. Ze is minder opstandig, ouders hebben beter contact met haar. Het leren gaat beter en ze kan beter alleen spelen, voorheen krampachtig op zoek naar speelmaatje.
In oktober 2004 heeft Agnes moeite met wennen op de middelbare school (brugklas HAVO), veel hoofdpijn. Voorschrift: Zincum 200K, hiermee minder hoofdpijn.
Later krijgt ze nog andere middelen, eerst Natrium sulphuricum, daarna Cerium. Januari 2007: Ze heeft weer een vriendje en dit is op het moment een hele hechte band. Agnes voelt zich hier heel veilig bij. Ze gaat 3 dagen in de week naar een studiecentrum. Het helpt haar beter te plannen en ze houdt veel meer tijd voor zichzelf over. Ze haalt goede cijfers. Ze heeft op school minder “ongelukjes” en krijgt minder vaak straf. Haar moeder heeft beter contact met haar, ze is meer open naar haar ouders.

Publicatie met toestemming van de ouders, naam is veranderd

Andere stoornissen die goed op homeopathie reageren: ADHD, ADD, NLD, PDD-nos, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, leerstoornissen, contactstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), dwanghandelingen, dwanggedachten, tics, Gilles de la Tourette (GTS), eetproblemen, eetstoornissen, anorexia nervosa, boulemie (boulemia), boulimie (boulimia).