Is Homeopathie wetenschappelijk bewezen?

Is Homeopathie wetenschappelijk bewezen?

Homeopathie bestaat nu ruim 200 jaar en heeft zich in die tijd ruimschoots bewezen.

In de eerste plaats natuurlijk door de ervaring van duizenden homeopaten en miljoenen patienten. In Nederland gebruikt bijvoorbeeld meer dan 40% van de bevolking homeopatische geneesmiddelen.

Vele tegenstanders van de homeopathie zijn voorstander geworden toen ze trachtten te bewijzen dat homeopathie niet werkt, onder andere Kent en Boeninghausen.

In het verleden bleek homeopathie veel effectiever bij epidemieën dan de reguliere geneeskunde. Bij de cholera van London was het sterftecijfer bij de homeopatisch behandelde patiënten 3%, bij de regulier behandelde patiënten 50%.

Meer strict wetenschappelijk is de effectiviteit aangetoond door middel van meta analyses, een overzicht en combinatie van vele onderzoeken op homeopatisch gebied. Deze analyses "bewijzen" de effectiviteit van de homeopathie.

Recent is ook gekeken naar de kosten en baten van de homeopathie in de praktijk. Homeopathie blijkt effectief en niet duurder.

Nederlands onderzoek heeft de Similiawet aangetoond.

Onderzoek heeft aangetoond dat hoge potenties werkzaam zijn.

Fundamenteel onderzoek laat zien dat water informatie kan vasthouden.