Homeopathie internationaal

Homeopathie is internationaal. In vele landen is het zelfs veel verder geïnstitutionaliseerd dan in ons land.

De homeopathie heeft zich over een groot deel van de wereld verspreid. Vanuit Duitsland over geheel Europa en via emigranten naar Noord- en Zuid-Amerika. Via de Britten naar landen die deel uitmaakten van het vroegere Britse Rijk zoals India, Pakistan, Bangla Desh, Canada, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Nigeria en Ghana. Recentelijk ook naar Japan en naar het Midden-Oosten.

Homeopathie is erkend als geneeswijze in Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, India en vele andere.

In sommige landen is homeopathie erg groot. In Brazilië zijn er 15.000 hoemopatische artsen en in India 100.000.

Er is een internationale vereniging van homeopathische artsen, de Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI), waarin momenteel 50 landen vertegenwoordigd zijn. Het doel van deze vereniging is met name het scheppen van een wereldwijd platform voor uitwisseling van informatie over de vooruitgang van de homeopathie en daarnaast het bereiken van overeenstemming over internationale kwaliteitsnormen. (http://www.lmhi.net)

Met hetzelfde doel hebben de homeopathische dierenartsen zich verenigd in de IAVH, de International Association for Veterinary Homeopathy (http://www.iavh.at).

Op Europees vlak gaat de onderlinge samenwerking veel verder. Met name door het Europese proces van integratie en harmonisering is de European Committee for Homeopathy (ECH) opgericht, waarin artsen, dierenartsen, apothekers, wetenschappelijke onderzoekers, documentalisten en patiëntenverenigingen samenwerken om de homeopathie in Europa een stevige basis te geven. Subcommissies werken op het gebied van onderwijs, politiek, documentatie, wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelproeven, geneesmiddelkwaliteit en patiëntenbelangen.