Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) is een verzameling verschijnselen die de vorm hebben van ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden (tics). Het syndroom is vernoemd naar de Franse neuroloog Georges Gilles de la Tourette. Mensen die hieraan lijden zijn gedwongen hun tics uit te voeren; indien ze dat niet doen geeft dat ze een onplezierig gevoel. Ze proberen hun tics vaak te verhullen omdat ze zich er ook voor schamen. Als iemand bijvoorbeeld overdreven met zijn ogen knippert, zal hij dat maskeren door in zijn ogen te wrijven en dan met zijn ogen te knijpen. De ongewenste bewegingen en geluiden van het syndroom worden ‘tics’ genoemd. Er kan sprake zijn van motorische tics en vocale tics. Soms uiten de vocale tics zich in vloeken en het gebruik van schuttingtaal.

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Homeopathie en Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette is geen eindtoestand. Als homeopathisch artsen gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is het lichaam te ‘resetten’ waardoor de ontremming en de tics (aanzienlijk) kunnen afnemen. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen met Gilles de la Tourette. Door de persoon met GTS elke maand een dosis te geven van twee granules (korrels) van een passend medicijn, zie je meestal na een tot twee maanden belangrijke veranderingen. Het voordeel van homeopathie is dat je de persoon een potentie van een middel geeft, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden. Het middel werkt door het zelfherstellend vermogen te activeren. Homeopathie werkt via informatieoverdracht. Een ander voordeel is dat men niet elke dag medicijnen hoeft in te nemen, maar eenmaal in de vier tot zes weken. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden.

Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van de persoon met GTS. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven bij deze aandoening, bijv. homeopathische medicijnen als Agaricus, Zincum, Cicuta, Hyoscyamus, etc. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig middel, je geeft één middel tegelijk.

Homeopathie is goed te combineren met reguliere medicatie. Indien de symptomen afnemen door de homeopathische behandeling kan de reguliere medicatie evt. in overleg met huisarts of specialist afgebouwd worden.

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Een voorbeeld uit de praktijk

Anna, een meisje met Gilles de la Tourette
Behandelend arts: Alex Leupen.
Publicatie met toestemming van de ouders.

Ik zag Anna voor het eerst in november 2004 in verband met ernstige tics. Anna is een 5-jarig introvert meisje, sedert groep 1 van de basischool heeft ze veel tics: ze spert de mond steeds wijd open, of ze haalt haar neus op met veel geluid. Soms knijpt ze met haar ogen. Haar vader noemt het “rituelen”. Onderzoek bij Altrecht (kinderpsychiater) leidt tot de diagnose Gilles de la Tourette. De psychiater geeft aan dat er op dat moment geen behandeling mogelijk is omdat Anna nog te jong is. Hij noemt Ritalin als suggestie voor als zij ouder is. De psychiater vertelt dat soms, in ernstige gevallen, bepaalde anti-psychotica worden ingezet. De optie van homeopathische behandeling werd niet genoemd. Omdat Anna al in het verleden onder behandeling was geweest bij mij vanwege wratten ben ik haar op verzoek van de ouders gaan behandelen vanwege de aandoening Gilles de la Tourette.

Op basis van het verhaal van de ouders en de observatie van de tics in de spreekkamer schreef ik haar het homeopathisch middel Agaricus 200K voor, 2 korrels onder de tong, te herhalen na 4 weken. De moeder kwam 2 maanden later terug en vertelde me het volgende: “Opvallend was dat de tics al heel snel na het innemen van de eerste twee korreltje sterk afnamen.” Tot op heden (4 jaar later) zijn de tics voor 90 procent verdwenen en maakt Anna een normale sociaal-emotionele ontwikkeling door.

Begrippen: homeopathie, Gilles de la Tourette, GTS, tics, schelden, schuttingwoorden, ontremd gedrag.

Andere stoornissen die goed op homeopathie reageren: ADHD, ADD, NLD, PDD-nos, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, leerstoornissen, contactstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), dwanghandelingen, dwanggedachten, tics, eetproblemen, eetstoornissen, anorexia nervosa, boulemie (boulemia), boulimie (boulimia).