Veelgestelde vragen

Wordt homeopathie vergoed?

De consulten van AVIG-VHAN-artsen door de meeste verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Ditzelfde geldt voor de geneesmiddelen die zij voorschrijven. De 8 artsen van het Homeopathisch Artsencentrum Utrecht zijn allen aangesloten bij de AVIG-VHAN.

Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt?

Nee, hoewel vertrouwen wel belangrijk is in iedere arts-patiënt relatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect; het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat homeopathie meer effect heeft dan alleen een placebowerking wordt duidelijk doordat het ook bij baby´s en dieren genezing brengt. 

Voor wie is homeopathie geschikt?

Voor iedereen – mens en dier – van pasgeborenen tot hoogbejaarden! Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Ze krijgen ook gemakkelijker hoge koorts en komen eerder van hun griep af dan ouderen. Bovendien is hun lichaam meestal minder belast met medicijnen en schadelijke stoffen. 

Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie?

De naam ‘klassieke homeopathie’ geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend geneesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar ook naar de diepere oorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij de ‘klinische homeopathie’ worden beproefde geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van de klachten. Deze vorm van homeopathie wordt nog wel toegepast door huisartsen en artsen of therapeuten die homeopathie ‘erbij’ doen. 

Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

Homeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten (zoals griep en infectieziekten). Hiervoor worden regelmatig cursussen gegeven door een VHAN arts. De grote kracht van de homeopathie ligt vooral in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichtsklachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, hoofdpijnen, slaapproblemen, maar ook klachten van psychische aard. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo’n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt. Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren. Mensen voelen zich beter, ze zitten ‘beter in hun vel’. 

Werken homeopathische geneesmiddelen langzaam?

Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar een totale genezing duurt beduidend langer. In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig. 

Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch lichamelijk effect hebben?

Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen actief zijn en genezend effect hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby´s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) bij wie het placebo-effect (je geneest omdat je gelooft dat je een goed medicijn hebt) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die homeopathie gebruiken. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als dat middel precies past bij de ziektetoestand de patiënt. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt, gedraagt het middel zich als katalysator van het eigen afweersysteem van de persoon in kwestie. Zodat de persoon uiteindelijk op eigen kracht geneest. 

Wat is homeopathie?

Het principe is eenvoudig: een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is – als geneesmiddel – ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Kortweg: SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (het gelijkende wordt genezen door het gelijkende). Dokter Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ontdekte in 1790 dit principe toen hij een beetje kina-bast innam (de ruwe vorm van kinine). Hij kreeg alle verschijnselen van malaria, terwijl kinine juist bekend stond als een goed geneesmiddel tégen malaria. In zijn verdere leven heeft hij zo’n tachtig geneesmiddelen onderzocht door ze zelf in te nemen en nauwkeurig te registeren welke verschijnselen er optraden. Sindsdien zijn de proefnemingen doorgegaan. We kennen inmiddels zo’n paar duizend geneesmiddelen en het onderzoek gaat tegenwoordig nog steeds door.