Dyslexie en dyscalculi

Dyslexie is voor het eerst beschreven in 1887. De term werd gebruikt voor mensen met leesvaardigheden die om onverklaarbare redenen aanzienlijk lager zijn dan verwacht, gegeven hun intelligentie. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Gemiddeld gebruikt een dyslectisch persoon 10 keer meer hersencapaciteit bij het verwerken van taalgerelateerde informatie dan een normaal persoon. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat. Verder kan dyslexie ook invloed hebben op gehoor, spraak, schrijven en handschrift.

Een variant is dyscalculi. Dyscalculie is een stoornis bij het rekenen. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel “dys” komt uit het Grieks en betekent “slecht”. “Calculie” komt uit het Latijn en betekent “rekenen”. Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht.

Rekenen onderscheidt zich van lezen en spelling in de mate waarin een beroep wordt gedaan op probleemoplossingsvaardigheden. De stappen die in het oplossingsproces van rekenopgaven moeten worden gezet, worden in grote lijnen gestuurd door de logische structuur van het gestelde probleem, alhoewel vaak meerdere oplossingen aanwezig zijn die tot een goed resultaat leiden.
Bij dyscalculie komt het automatiseren van de rekenhandelingen niet of maar heel moeizaam tot stand. Er zijn problemen bij het optellen en aftrekken. De sprong over het tiental blijft erg lang moeite kosten. De tafels van vermenigvuldiging blijven niet zitten als ze er na veel oefenen al in zijn gekomen. Het rekenen en de ontwikkeling zijn duidelijk vertraagd.

Een achterstand aan het eind van de basisschool van zeker zo’n twee jaar is niet abnormaal. Het inzicht in de getallenopbouw, het positiesysteem, is gebrekkig. We spreken van dyscalculie als er sprake is van rekenachterstand, terwijl er op andere terreinen, bijvoorbeeld op taal/leesgebied, wel het normale vermogen tot leren is, d.w.z. de rekenuitval is niet in overeenstemming met de totale intelligentie.
Dyscalculie is een relatief modern begrip. Vroeger (tot circa 1990) werden kinderen met deze stoornis al snel als dom of lui aangemerkt. Dit veroorzaakte dan weer bijkomende problemen als depressie, isolatie en faalangst.

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Homeopathie en dyslexie

Dyslexie (en dyscalculi) is geen eindtoestand. De hersenen van het kind ontwikkelen zich nog tot het zestiende levensjaar, er worden tot die leeftijd nog voortdurende nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen zelf. Als homeopathisch arts gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is de neurologische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit geldt ook voor kinderen met ADHD, PDD-nos, autisme, NLD etc. Door het kind elke maand één dosis te geven, zie je meestal na twee tot drie maanden veranderingen optreden. Het voordeel van homeopathie is dat je het kind een potentie van een middel geeft, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden.

Het middel werkt door het zelfherstellend vermogen te activeren. Homeopathie werkt via informatieoverdracht. Een ander voordeel is dat het kind niet elke dag medicijnen hoeft in te nemen, maar eenmaal in de vier tot zes weken. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden, veel kinderen beschouwen ze als ‘snoepjes”. Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van het kind. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven aan kinderen met dyslexie of dyscalculi, bijv. Barium carbonicum, Barium muriaticum, Barium phosphoricum, Agaricus, Lanthanum phosphoricum, Magnetis polus arcticum etc. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig middel, je geeft één middel tegelijk.

Vaak hebben dyslectische kinderen ook ondersteuning d.m.v. remedial teaching, Davis training etc. Homeopathie is goed te combineren met deze pedagogische methoden, ze kunnen elkaar zelfs versterken. Homeopathe gaat ook heel goed samen met een sociale vaardigheidstraining.

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Een voorbeeld uit de praktijk
Behandelend arts: Alex Leupen
Publicatie met toestemming van de ouders

Ik zie Mark voor het eerst in juni 2007. Hij is 9 jaar en heeft problemen op school vanwege dyslexie. Na de zomervakantie gaat hij naar groep 6. Hij heeft veel moeite met rekenen, dictee en taal, hij vergelijkt zich voortdurend met zijn oudere broer die “veel beter is”. Hij wordt gepest door zijn broer en ook door de kinderen in zijn klas die goed kunnen leren.

Hij heeft weinig ruimtelijk inzicht. Volgens zijn moeder voelt Mark zich slachtoffer en heeft hij weinig zelfvertrouwen. Hij kan zich verschuilen, hij weigert bijv. een boek te lezen. Moeder oefent veel met hem thuis, hij heeft zelf een “laat-maar-waaien” houding. Als hij iets moet beginnen weet hij niet welke stappen hij moet zetten. Op een vraag geeft hij meerdere antwoorden uit angst een fout te maken. Hij zit op voetbal, dat gaat goed. Meer moeite met fijne motoriek.

Mark is verder gezond. Als zuigeling had hij luchtwegklachten. Het is een zachtaardig en bedachtzaam kind. Ik schrijf hem Lantanum phosphoricum C200 voor, elke maand één dosis onder de tong (5 globuli). Zijn moeder vertelt het volgende na 3 maanden: Mark is net begonnen in groep 6. Hij bijt meer van zich af als zijn broer hem pest, barst minder in tranen uit. Het middel wordt gecontinueerd, elk maand C200. Zijn vader vertelt 3 maanden later: het gaat veel beter op school (dictee en rekenen). “Mark deed eerst zijn best maar het lukte niet. Nu doet hij zijn best en het lukt wel. Het muntje is gevallen”. Voor dictee had hij onlangs een 9. Hij wordt veel minder gepest door zijn oudere broer, “hij geeft nu weerwoord”. Het middel wordt gecontinueerd, elke maand C200. Controle over 4 maanden (de behandeling loopt nog).

Begrippen: dyslexie, dyscalculi, leesblindheid, leerstoornis, faalangst, leesproblemen, concentratieproblemen, concentratie, sociale vaardigheidstraining.

Andere stoornissen die goed op homeopathie reageren: ADHD, ADD, NLD, PDD-nos, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, leerstoornissen, contactstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), dwanghandelingen, dwanggedachten, tics, Gilles de la Tourette (GTS), eetproblemen, eetstoornissen, anorexia nervosa, boulemie (boulemia), boulimie (boulimia).