Depressies

Volgens de DSM-IV-TR-criteria voor het diagnosticeren van een ernstige depressieve stoornis moeten één of twee van de volgende elementen aanwezig zijn:
* Gedeprimeerde stemming, of
* Verlies van belangstelling of genoegen.
Het volstaat om één van deze symptomen te hebben indien het gepaard gaat met minstens vier van de volgende symptomen:
* Gevoel van overweldigende droefheid of vrees, of het onvermogen om emotie te voelen.
* Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
* Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
* Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
* Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
* Zowel geestelijk als fysieke moeheid.
* Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
* Verminderd zelfrespect.
* Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
* Het denken over dood of zelfmoord.

De reguliere behandeling bestaat uit psychotherapie en/of anti-depressiva, zoals Prozac of Seroxat.

(Redactie: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Homeopathie en depressie

De homeopathisch arts behandelt een depressie als een blokkade in het zelfregulerend vermogen. Een vitaal mens heeft levenslust, voelt zich in balans en heeft de energie zijn problemen op te lossen, bij depressiviteit is dit vermogen geblokkeerd. Als homeopathisch arts gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is de levenslust van de patiënt te stimuleren. Door elke maand een dosis in te nemen van twee granules (korrels), zie je meestal na een tot twee maanden belangrijke veranderingen. Het voordeel van homeopathie is dat je de patiënt een potentie van een middel geeft, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden. Dit betekent dat er nauwelijks bijwerkingen optreden. Het middel werkt door het zelfregulerend vermogen te activeren via informatieoverdracht. Een ander voordeel is dat men niet elke dag medicijnen hoeft in te nemen, maar eenmaal in de vier tot zes weken. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden.
Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van de patiënt. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven aan depressieve mensen, bijv. Natrium muriaticum, Phosphoricum acidum, Aurum, Lilium tigrinum, etc. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig middel, je geeft één middel tegelijk.

Het is geen probleem indien men reeds een anti-depressivum gebruikt. Er wordt gestart met de homeopathische behandeling naast het anti-depressivum, na enkele maanden kan de reguliere medicatie vaak worden afgebouwd (in overleg met huisarts of specialist).

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Casus betreffende een man van 50 jaar. (Dhr W.B.)
Behandelend arts: Annemiek Klitsie

Meneer was depressief geraakt na het overlijden van zijn moeder. Hij was altijd voor haar blijven zorgen, zelfs toen ze in het verzorgingshuis ging wonen en uiteindelijk in een verpleeghuis werd opgenomen. Meneer hielp met eten geven en douchen van moeder en was heel vaak bij haar. Vader was al eerder overleden. Met hem had meneer geen goede band omdat vader hem van jongs af aan geraakt had met denigrerende opmerkingen: Hij voelde zich nooit goed genoeg. Met moeder daarentegen had hij een heel speciale band, met haar kon hij goed praten.
Bij het begin van de behandeling was moeder ongeveer twee jaar overleden en gedurende deze twee jaar was meneer somber, kon nergens meer van genieten en straalde dit ook uit, piekerde veel, dacht vaak net voordat hij in slaap viel aan akelige zaken, twijfelde aan zichzelf wat betreft de kwaliteit van zorg die hij moeder had geboden, sliep matig, had last van faalangst. Typische homeopatisch te duiden klachten in het kader van het middel wat ik hem gaf, waren zijn behoefte aan zout of hartig eten, zijn moeite met plassen in het bijzijn van anderen en zijn hoge bloeddruk.
Na de inname van het middel steeg zijn stemming opzienbarend en waren de mensen in zijn omgeving verbaasd over hem. Bij een tijdelijke daling van de stemming werd ingespeeld op zijn boosheid op vader vanuit zijn jeugd en steeg zijn stemming wederom tot prima hoogte.
Publicatie met toestemming van de patiënt.

Begrippen: homeopathie, depressie, depressiviteit, vitale depressie, slapeloosheid, slaapproblemen, slaapstoornis, reactieve depressie, post-natale depressie.

Andere psychische klachten die goed reageren op homeopathie: angststoornis, angstklachten, fobie, fobische klachten, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), dwanghandelingen, dwanggedachten, hyperventilatie, hyperventilatiesyndroom, paniekstoornis, paniekaanvallen, neurose, relatieproblemen, mid-life crisis, slapeloosheid, slaapproblemen, slaapstoornis, straatvrees, pleinvrees, claustrofobie, bloosfobie, sexuele klachten (impotentie, libidoverlies, ejaculatio precox), vaginisme.