Dyslexie en dyscalculi

Dyslexie en dyscalculi Dyslexie is voor het eerst beschreven in 1887. De term werd gebruikt voor mensen met leesvaardigheden die om onverklaarbare redenen aanzienlijk lager zijn dan verwacht, gegeven hun intelligentie. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een...

Overgangsklachten

Overgangsklachten Homeopathie is goed te combineren met evt. reguliere medicatie. Indien de symptomen afnemen door de homeopathische behandeling kan de reguliere medicatie evt. in overleg met huisarts of specialist afgebouwd worden. (Auteur: Alex Leupen, homeopathisch...

PreMenstrueel Syndroom

PreMenstrueel Syndroom PMS/premenstruele klachten PMS is de afkorting van PreMenstrueel Syndroom. Premenstruele klachten zijn lichamelijke of psychische klachten die telkens optreden vóór de menstruatie. In ernstige gevallen spreekt men van Pre Menstrueel Spannings-...

Dwanggedachten en -handelingen

Dwanggedachten en -handelingen De obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is gecategoriseerd als angststoornis. De oude naam van de aandoening is dwangneurose. OCS komt in verschillende vormen voor, maar het meest...

Slaapproblemen en homeopathie

Slaapproblemen en homeopathie Veel mensen hebben last van slaapproblemen en slapeloosheid. Bij sommigen is er sprake van een inslaapprobleem, het duurt dan uren alvorens ze in slaap vallen. Bij anderen is het meer een doorslaapprobleem, ze worden na enkele uren slapen...

Angst- en paniekstoornissen

Angst- en paniekstoornissen Veel mensen hebben last van angst- en paniekaanvallen, als dit veelvuldig gebeurd spreekt de psychiater van een angst- en/of paniekstoornis. Vaak uit dit zich in hevige psychische en lichamelijke klachten, denk aan: 1. hartkloppingen,...