Auto-immuunziekten

Een nieuwe groep homeopathische geneesmiddelen, Lanthaniden, lijkt effectief te zijn bij de behandeling van auto-imuunziekten.
Homeopatisch arts Jan Scholten heeft de Lanthaniden geïntroduceerd in de homeopathische geneeskunde. Auto-immuunziekten waren in het verleden moeilijk homeopatisch te behandelen. Homeopathisch arts Jan Scholten uit Utrecht: “Ik ben gaan zoeken bij de middelen die niet bekend waren”. Hij kwam uit bij de Lanthaniden, een zeldzame groep aardmetalen.
“Ik heb ontdekt dat Lanthaniden inwerken op de autonomie van de psyche. Mensen die erg bezig zijn met hun zelfstandigheid, hun individualiteit, die hun eigen weg willen gaan en daardoor vaak problemen krijgen, kunnen daarom baat hebben bij het gebruik van Lanthaniden. Wat dat betreft zijn het dus echt middelen van deze tijd, waarin mensen steeds meer zelf willen beslissen en hun individualiteit willen uitdrukken.”

“Er bestaat een parallel tussen het autonomie-principe van de psyche en de autonomie op het lichamelijk gebied, zoals je die ziet bij auto-imuunziekten. Bij de autonomie van de psyche is er sprake van psychische verwarring over wat bij je hoort en wat niet van jezelf is. Dus: wat wil ik nu zelf en wat willen anderen dat ik doe? En bij een auto-imuunziekte is er soortgelijke lichamelijke verwarring of verstoring. Het immuunsysteem kan dan namelijk niet langer goed onderscheid maken tussen lichaamsvreemde en lichaamseigen stoffen, waardoor het lichaam ook lichaamseigen stoffen gaat afbreken.”

Verborgen als zout
Lanthaniden zijn beslist niet nieuw, hooguit weinig bekend.
Tussen 1850 en 1950 zijn deze zeldzame aardmetalen ontdekt en in de scheikunde staan ze gewoon vermeld in het Periodiek Systeem der elementen. Dat ze pas zo laat bekend zijn geworden, komt volgens Scholten omdat Lanthaniden in zuivere vorm niet voorkomen.” Deze aardmetalen zijn niet edel genoeg om puur voor te komen. Daarvoor roesten, of beter gezegd, corroderen ze te snel. Maar ook wanneer Lanthaniden als zout of als mineraal voorkomen, dan is het altijd in combinatie met allerlei andere stoffen. Lanthaniden zitten eigenlijk overal een beetje tussenin. Het woord Lanthaniden is afgeleid van het Griekse Lanthanein, verborgen zijn.

Naar eigen zeggen heeft Scholten de effectiviteit van Lanthaniden bij auto-immuunziekten zeven jaar gelden zelf ‘ontdekt’. “Daar bestond geen informatie over en ook in het buitenland werden Lanthaniden toen nog niet toegepast bij aandoeningen van het immuunsysteem. Al brachten enkele producenten van homeopathische geneesmiddelen toen al wel een paar Lanthaniden op de markt.”

Scholten, die in 2005 het boek Secret Lanthanides (Verborgen Lanthaniden) schreef, heeft de afgelopen vijf jaar Lanthaniden toegepast bij onder meer mensen met Multiple sclerose (M.S.), rheumatoide artritis (reuma), sclerodermie, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Wegener, de ziekte van Hashimoto en bij mensen met ernstige darmontstekingen, zoals de Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Aandoeningen als psoriasis en arthritis psoriatica reageren ook positief op deze middelen. Inmiddels werken 8 homeopathisch artsen in het Homeopathisch Artsencentrum Utrecht met deze middelen, waardoor de wachttijd voor patiënten met auto-immuunziekten is teruggedrongen.

“De Lanthanidentherapie kan in principe prima samengaan met reguliere medicatie die mensen met een auto-immuunziekte doorgaans krijgen voorgeschreven van hun huisarts of behandelend specialist. Als zij voor Lanthaniden kiezen, hoeven deze mensen dus niet te stoppen met het gebruik van hun reguliere geneesmiddelen. In de praktijk laat ik de reguliere medicatie net zo lang doorgebruiken totdat die mensen
zich zoveel beter voelen, dat zij met minder toekunnen.
Vaak besluiten de mensen dan ook zelf dat zij hun reguliere medicatie minderen. Ik adviseer hen dat te doen alleen in overleg met de eigen huisarts of specialist”.

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Een voorbeeld uit de praktijk
Behandelend arts: Jan Scholten

“Een patiente met de ernstige darmaandoening Colitis ulcerosa gebruikte op voorschrift van haar behandelend specialist zowel methotrexaat (qua werking vergelijkbaar met anti-kanker middelen), corticosteroiden (bijnierschorshormonen) als pentasa (ontstekingsremmers).
Nadat zij een tijd een Lanthanide had gebruikt, voelde zij zich zoveel beter dat ik haar voorstelde met haar specialist te overleggen de dosis methotrexaat te verminderen. Toen vertelde ze me dat ze al twee weken geen methotrexaat en ook geen corticosteroiden meer slikte. Ze was ze al die tijd vergeten in te nemen, omdat ze nauwelijks nog last had. Op dat moment bleek het zonder reguliere medicatie dus ook goed te gaan.”

Er zijn vijftien verschillende Lanthaniden, die stuk voor stuk een andere werking hebben, maar Scholten geeft zijn patienten met een auto-immuunziekte altijd één middel tegelijk.
“Dat kies ik zorgvuldig uit aan de hand van hoe die patient met het probleem van zijn auto-immuunziekte omgaat. Het is vaak lastig de passende Lanthanide meteen te vinden, maar een ervaren homeopatisch arts zou dat moeten kunnen.”

Effect binnen een maand
“Wanneer het effect langer dan gebruikelijk op zich laat wachten, wissel ik na verloop van tijd soms van middel. Want normaal gesproken moet er binnen een maand na de eerste inname toch wel enig effect merkbaar zijn. Ik heb zelfs al verschillende patienten met een auto-immuunziekte die dankzij Lanthaniden nu al ruim enkele jaren symptoomloos zijn.”

Eerlijkheidshalve moet Scholten daaraan wel toevoegen dat het ook voorkomt dat Lanthanidentherapie niet aanslaat.
“Over het algemeen reageerde tussen de vijftig en vijfenzeventig procent van alle patienten met een auto-immuunziekte, die ik tot zoverre met Lanthaniden behandelde, postief op deze homeopathische geneesmiddelen.” De resultaten wisselen ook per aandoening. Van de patiënten met Multipele Sclerose (M.S.) reageert 1 op de 3 positief op Lanthanidentherapie, van de patiënten met colitits ulcerosa en de ziekte van Crohn heeft tweederde deel baat bij de homeopathische behandeling. Als een Lanthanide niet aanslaat, kiest de homeopathisch arts voor een geneesmiddel van andere oorsprong, bijv. een plantaardig middel. Hieronder een tweede voorbeeld uit de praktijk:

Een vrouw met de ziekte van Crohn
Behandelend arts: Alex Leupen

Een vrouw van 60 jaar ontwikkelt op oudere leeftijd de ziekte van Crohn, een chronische ontsteking van het laatste deel van de dunne darm (dit is ook een auto-immuunziekte). De internist behandelt haar met prednisolon en pentasa, hiermee wordt de bloederige diarree minder. Ze blijft echter last houden van een complicatie van de ziekte van Crohn, peri-anale fistels en abcessen, soms met hoge koorts. Ze moet verschillende keren naar de acute poli van het ziekenhuis, waarbij de chirurg haar abcessen opent. Ze krijgt van de homeopathisch arts elke maand een dosis Gratiola 200K (een plantaardig middel), hiermee verdwijnen de fistels en de abcessen en kan de prednisolon in overleg met de gastro-enteroloog afgebouwd worden. Sedertdien is ze stabiel op een onderhoudsdosering pentasa met een maandelijke dosis van dit homeopathisch middel.

Auto-immuunziekten die goed kunnen reageren op homeopathische geneesmiddelen (o.a. Lanthaniden): colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, Multipele Sclerose (M.S.), reuma, reumatoïde arthritis (artritis), Hashimoto, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, schildklierziekten, sclerodermie, ziekte van Wegener, psoriasis, arthritis psoriatica, Mixed Connective Tissue Disease (MCTD), psoriasis, arthritis psoriatica, artritis psoriatica, ziekte van Bechterew, iritis, irido-cyclitis, iridocyclitis, uveïtis, nefrotisch syndroom (nephrotisch syndroom), primaire biliaire cirrose, primaire biliaire cirrhose (PBC).

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly