Homeopathie en autisme

Autisme is geen eindtoestand. Als homeopathisch artsen gaan we ervan uit dat met een goed gekozen homeopathisch middel het mogelijk is de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit geldt ook voor kinderen met ADHD, PDD-nos, dyslexie, NLD etc. Door het kind elke maand een dosis te geven van twee granules (korrels), zie je meestal na een tot twee maanden belangrijke veranderingen. Het voordeel van homeopathie is dat je het kind een potentie van een middel geeft, deze potentie is gemaakt door een stof te verdunnen en te schudden. Het middel werkt door het zelfherstellend vermogen te activeren. Homeopathie werkt via informatieoverdracht. Een ander voordeel is dat het kind niet elke dag medicijnen hoeft in te nemen, maar eenmaal in de vier tot zes weken. De korrels zijn zoet en moeten in de mond opgezogen worden, veel kinderen beschouwen ze als ‘snoepjes”.
Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van het kind. Er zijn tal van middelen die een ondersteuning kunnen geven aan autistische kinderen, bijv. Barium carbonicum, Barium muriaticum, Barium phosphoricum, Helium, Neon, Abrotanum etc. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig middel, je geeft één middel tegelijk.

(Auteur: Alex Leupen, homeopathisch arts)

Een voorbeeld uit de praktijk

Ginuwine, een autistische jongen.
Behandelend arts: Alex Leupen.
Publicatie met toestemming van de ouders.

Ik zag Ginuwine voor het eerst in juni 2002, hij was destijds viereneenhalf jaar. De jongen heeft een ontwikkelingsachterstand en een stoornis in het autistische spectrum. Toen Ginuwine tweeëneenhalf jaar oud was merkte de moeder dat haar zoon niet normaal functioneerde. Ginuwine ging toen naar een Medisch Kinderdagverblijf. De moeder wilde graag homeopathische ondersteuning bij de ontwikkeling van haar zoon. Ze had zelf goede ervaringen met homeopathie, en wilde dit ook voor haar zoon uitproberen.

Ginuwine is het tweede kind in het gezin. De zwangerschap verliep niet zonder problemen. De moeder leed aan anemie (bloedarmoede) en had veel last van misselijkheid. Ze was gedurende de gehele zwangerschap erg vermoeid en vooral de combinatie van een drukke baan en de zorg voor het eerste kind viel haar zwaar. Maar de bevalling verliep voorspoedig. Ginuwine werd – drie dagen over tijd – thuis geboren. De eerste twee weken kreeg hij borstvoeding, vervolgens werd overgegaan op flesvoeding omdat de moeder niet genoeg voeding had.
Ginuwine begon met 12 maanden te lopen. Hij had echter de neiging om op zijn tenen te lopen – die neiging heeft hij nog steeds – en fladderde soms met zijn armen. Tenenloop zien we vaak bij autistische kinderen. Vanaf 1-jarige leeftijd heeft Ginuwine last van astmatische bronchitis.

Ginuwine is een vrolijk en levendige peuter maar raakt in paniek bij nieuwe dingen. Wanneer hij boos is, slaat hij zichzelf op het hoofd. Op 2,5 jarige leeftijd wordt duidelijk dat Ginuwine een sterke achterstand in zijn spraak- en taalontwikkeling heeft.
Tijdens onze eerste ontmoeting wordt mij al snel duidelijk dat het lastig communiceren is met Ginuwine. De jongen stelt zelf geen vragen en het is moeilijk in te schatten wat hij wel of niet begrijpt en of iets ook echt tot de jongen ‘doordringt’. Hij gebruikt bijna geen taal om met andere mensen te communiceren. Wel herhaalt hij regelmatig de laatste twee woorden van een ander (echolalie). Ook maakt hij af en toe dierengeluiden, hij brult bijvoorbeeld als een leeuw.
Ginuwine is nog niet zindelijk. Hij heeft een hekel aan groentes en fruit, maar houdt van pannenkoek met spek, karbonade, vlees, kip. Ginuwine is gek op zwemmen en autorijden en bij het horen van muziek gaat hij dansen. In de spreekkamer maakt hij een zachtaardige indruk, hij heeft stralende blauwe ogen en blonde haren. Hij lacht veel.

Homeopathische medicatie
Op basis van observatie en onderzoek schrijf ik Ginuwine een middel voor: elke 4 weken 2 granulen Barium muriaticum 200K. Dit middel past bij zijn ontwikkelings- en taalachterstand en een aantal lichamelijke symptomen.
De eerste follow-up volgt na 2 maanden. Ginuwines ontwikkeling is sterk vooruitgegaan, hij praat meer en vooral duidelijker. Bovendien is zijn eetpatroon gewijzigd. Hij eet nu dingen die hij voorheen niet lustte.
De volgende follow-up is na 5 maanden. De vooruitgang is zeer goed. De jongen geeft antwoord op vragen (voorheen alleen echolalie) en benoemt voorwerpen in een boekje.
Follow-up na 8 maanden. Ginuwine gaat nog steeds vooruit. Hij is al 2 maanden zindelijk, zowel overdag als ‘s nachts. Hij praat veel beter, soms zelfs hele zinnen. Zijn moeder begrijpt hem beter en er is sprake van beter contact. Sinds 3 maanden zijn de astmatische klachten verdwenen.
In januari 2004 gaat Ginuwine van het MKD (medische kinderdagverblijf) naar het ZMLK (school voor zeer moeilijk lerende kinderen), dit is boven de verwachting van ouders en begeleiders.
Op een gegeven moment gaat hij niet verder vooruit, dit is voor mij een teken een ander middel te geven. Hij krijgt vervolgens elke maand twee granulen van een ander middel: Helium 200K. Het gebruik van dit middel heb ik geleerd van mijn collega Jan Scholten, hij heeft over het gebruik van Helium en andere elementen een boek geschreven (Homeopathie en de elementen).
Follow-up 19 maanden na de eerste dosis van dit tweede middel. Ginuwine gaat goed vooruit op school, hij gaat over naar een volgend niveau. De spraakontwikkeling verbetert nog steeds en hij vertelt nu zelf ook dingen thuis. Hij leert op school pictogrammen lezen en zit op zwemles. Bovendien kan hij beter tegen veranderingen. Het eten gaat nog beter, hij eet meer groentes en is gek op karbonadekruiden en vlees.

Interview met de ouders van Ginuwine

Wanneer ontdekten jullie dat Ginuwine anders was?

Wij ‘ontdekten’ dat Ginuwine anders was toen hij ongeveer 2 jaar oud was, zijn spraak/communicatie kwam niet goed op gang. Toen ik bij het consultatiebureau kwam, merkte de kinderarts ook dat Ginuwine een achterstand had. Hij kon geen plaatjes benoemen (beer, bal, auto), liep veel op zijn tenen en fladderde met zijn armen. We zijn doorverwezen naar het Utrechts Medisch Centrum en na diverse onderzoeken werd binnen een half jaar de diagnose autisme gesteld.

Wat is de invloed van homeopathie geweest?

De homeopathie heeft een positieve invloed gehad op de ontwikkeling van Ginuwine. Sinds we met de homeopathische medicatie zijn begonnen, heeft hij leren fietsen zonder zijwielen, is hij beter gaan praten en was hij binnen 3 maanden dag en nacht zindelijk. De communicatie gaat stukken beter (hij vertelt bijv. thuis dingen die hij op school heeft meegemaakt) en hij raakt minder snel in paniek. Bovendien is zijn eetpatroon aanzienlijk verbeterd.

Hebben jullie adviezen aan andere ouders?

Zodra je merkt dat je kind niet goed functioneert moet je als ouders stappen ondernemen. Hoe lastig het soms ook is, als ouders moet je toch proberen te accepteren dat je kind anders is, ander gedrag vertoont. Hoe jonger een diagnose wordt gesteld hoe beter.
Ginuwine is verder een gezond en gelukkig kind en mede doordat we er snel ‘bij waren’ zit hij nu op juiste plek. Het is soms ook de maatschappij die veel eisen stelt aan onszelf en aan onze kinderen. Als Ginuwine in Afrika was geboren, was er naar alle waarschijnlijkheid niets aan de hand geweest. Hij had dan gewoon met de ‘stam’ meegedraaid op het land bijvoorbeeld.

Hoe zien jullie de toekomst voor Ginuwine?

Waarschijnlijk komt Ginuwine later in een woongroep terecht. Hij leert op dit moment lezen en schrijven. Zelfs op school kunnen ze weinig over de toekomst van Ginuwine zeggen. Alles wat hij leert is meegenomen en wij denken dat hij het zeker gaat redden!

Begrippen: homeopathie, autisme, Asperger, autistisch spectrum, autistiform.

Andere stoornissen die goed op homeopathie reageren: ADHD, ADD, NLD, PDD-nos, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, leerstoornissen, contactstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), dwanghandelingen, dwanggedachten, tics, Gilles de la Tourette (GTS), eetproblemen, eetstoornissen, anorexia nervosa, boulemie (boulemia), boulimie (boulimia).