Alex Leupen

Alex Leupen (1959) is arts sinds 1990 (geneeskunde te Utrecht).

Opleiding SHO (homeopathisch arts).

Werkt sinds 1990 in het Homeopathisch Artsencentrum Utrecht.

Coördinator Basisopleiding Homeopathie voor Artsen en docent sinds 1994. Geeft talrijke seminars in heel Nederland en Antwerpen (België). Vanaf najaar 2013 ook in Duitsland vanaf 2017 ook in Frankrijk.

Erepenning VHAN in 2010: verdiensten voor het onderwijs.

Columnist internationale tijdschriften.

Moderator Nederlands en Engelstalig forum voor homeopaten.

Vader van 2 zonen (geboren 1992 en 1994).

Ik werk sinds 27 jaar met veel voldoening als integraal werkend arts. Naast een anamnese is bij het starten van de behandeling aanvullend bloedonderzoek van belang. Naast het voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel schrijf ik vitamines en supplementen voor op basis van het bloedonderzoek. Voor mij is het ook belangrijk adviezen te geven op het gebied van voeding, beweging en stress. De behandeling heeft als basis een integrale benadering (Integrative Medicine).